Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Hornonitrianska kotlina » turistika » miesto

Miesto, Hornonitrianska kotlina

Miesto v Hornonitrianska kotlina

V Hornonitrianska kotlina sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Záhumnie, Hate, Brezany, Dolné záhumnie, Do rovín, Dolné záhumnie, Domovina, Úzke, Kobyliny, Záplotie, Dolné piesky, Dolné Diely, Dolina, Nad veľkou zemou, Tepličie, Vykazky, Pieštiny, Pod hájom, Vieska, Humenica, Hôrky, Lány, Trebianka, Kamenný chodník, Piesky, Lánce, Medzihora a pasienky, Úbočie, Breziny, Pod krížom, Šestákovské, Vrchy, Babicová, Pacov, Lazky, Predné sedliská, Medzi Húšťavami, Rudica, Pod Chrasčou, Dlhé hony, Lučno, Údolie, Priečne, Mičurinské políčko, Morion, Za prepasťou, Holikova, Štepnice, Na Hlinách, Lomnica, Horné lúky, Čerteš, Piadnik, Podhrabie, Hore vodou, Za mlynom

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 2 z 17

Kohútie, Skálie, Hájik, Záhumenice, Vitaličnica, Sebedražská štvrť, Kučerovská kopanica, Skalnate zeme, Niže dediny, Podzámok, Žebrači, Vrchy a dlhé, Kapustnice, Priedovsie, Pod Brezinou, Hore Jalovcom, Záhumnie, Lieskove, Vrbiny, Medzi cestami, Záhradky, Lány, Na Kalvárii, Kaluž, Predhrby, Záhumnia, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Lehota, Horná Lúka, Rovné, Kopanice pri cintoríne, Hôrka a za Hôrkou, Otcovská roľa, Sihote, Háj za močidlom, Pri kmotre, Malá Redina, Stremnica, Kutiny a Lánce, Za majerom háj, Noviny, Benkelovský jarok, Lánce, Jahodnice, Hrebníček, Ceriny, Chlnok, Pažitky, Besnákova Ves, Poliakova plieška, Priestrčky, Hrady a Zálužie, Rediny, Lúky, Starý háj, Stupno, Cvik, Klamárová

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 3 z 17

Benkelovská, Horné pole, Dienča, Hrochoť, Dolné zábrodie, Chorvátová, Vtáčnik, Praselie, Smrečiny, Čiene zeme, Dolné lúky, Kopanice, Obecné mohelnice, Laz, Dlhý sad, Nereslavová, Dolné Merice, Gočalová, Kopanica, Kopanice a Bobotky, Pod Učňovou, Žiare, Rokošová, Jasenov vrch, Laziny, Mohelnica, Zhonce, Delené háje, Lány pri Hrabovci, Na dolinu, Boriny, Na medzi, Lipina, Vrchy, Húšťavy, Nad Kopanice, Bukovina, Široká, Dlhé pole, Kopanicka, Trebiaše, Šašiny, Horné Zábrodie, Strapy, Hrabiny, Pod Borinkou, Budová, Líščie diery, Košiare, Nábelová, Pod kopanicou, Kutiny, Hrebeň, Háj za majerom, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Šíraviny niže kostola, Kroviny, Horné Merice, Hlinka, Miklové údoly a krovinky

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 4 z 17

Lúky vyše priehona, Trebianka, Za vodou a Jelšiny, Kopanice, Medze, Konopiská, Šarinky, Pod Žiarami, Briatkove, Horné lúky, Siroké, Spodné lány, Rysno, Dolina, Dlhé, Červené, Dolný háj, Pod Beninami, Na Červenom, Pod Rysným, Chraste, Flakovo, Vinohrady a doliny, Lesy a pasienky, Chvosťa, Hriadky, Kaňapisky, Nad Kocúrovou lúkou, Plieš, Kráčiny, Predhrabovce, Kostolné lazy, Konča Praselia, Dolné lány, Čierno, Medzi stupami, Oráče, Horné lány, Pod dolinkami, Malé a Veĺké hríby, Pod štepnicami, Bažanica, Slatiny, Pod Bukovinámi, Pekné diely, Banky, Salaš, Poluské lazy, Chotarnica, Bastianka, Predné lazy, Medzi Húšťavy, Kremenice, Bukoviny, Rázpustia, Diely, Pod Hôrkami, Pod Malou stranou, Nadávky, Prostredný hon

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 5 z 17

Hora a Pastvina, Horná zem, Trniny, Vine, Nadávky, Razpustia, Razputia, Španie zeme, Medzník, Hrby, Urbársky háj, Priasrčky, Nad lúčkou, Cudenice, Dolné lány, Podorano, Za lavicami, Kopanice, Od Besnákovej Vsi, Vrchy, Pod Kráľov vrch, Medzi cestami, Pod hlinkou, Dúbravy, Vápenica, Rúbaniny, Mútne, Brody, Kopanice a lúky, Predpoluvsie, Volovce a Zámlynie, Brodky, Beliny, Horné lány, Lány, Kňazove, Vrbany, Matechová, LeniĘte, Pod hôrky, Krátke a dlhé kopanice, Predlúčie, Kohútove kopanice, Vyse cesty, Paseky, U Vese, Pánsky les, Breziny, Vysoké, Dolina, Storaze, Polovicky, Horný háj, Pod Ladničkovou, Pod Láziny, Pieštiny, Pod Ladničkou, Klovce, Zalud, Lúcno

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 6 z 17

Horné a Dolné Prestrčky, Kulháň, Kubianka, Uboc, Horka, Prievidzká, Kostolné pole, Kopanice, Závora, Kotelova zem, Vinohrad, Predný diel, Gričové, Dolné lánce, Kršiakove lúky, Ladničková, Urbársky diel, Potôčky, Lieskové pole, Za železnicou, Pahorok, Čertova, Nad Ladničkovou, Kotlová zem, Urbársky pasienok, Stredné pole, Úboč, Brezina, Hankahrb, Šancelova zem, Balaškova, Horné lány, Rakovec, Levošiny, Želiarske pole, Jarok, Za tehelňou, Horné lány, Rybníčky, Čertov pasienok, Smrečiny, Turčianske jasle, Údol, Vŕšok, Lán, Joklová zem, Breziny, Beňovské, Skalica, Rúbaň, Beňova, Nad hradskou, Záhumnie, Ohradisko, Na snehu, Svetlá hora, Zadné dedičné polia, Na chotári, Skalnaté zeme, Kopanice a klin

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 7 z 17

Hepeš, Pazuška, Roh, Vyšná rúbaň, Vtáčí vŕšok, Skalitá, Jamy, Majzlanka, Horné diely, Nad Rusnákom, Kamenné jasle, Tužinské pole, Zadný jarok, Lány, Berková, Dolný lán, Medzi smrečinami, Jakubišovo, Cigánske, Stráň, Od Kľačna, Bôrik, Modrý vŕšok, Smutné pole, Kruhy vyše hradskej, Pod Kopcom, Kalvária, Rybník, Výšina, Od Hrabovca, Na lúkach, Pod dedinou, Mlynské jarky, Dlhé lánce a pod Prútinami, Hlaváčová, Nad úbočím, Jelšiny, Lúky, Čecharová, Bukoviny, Dlhé hony, Dedičné polia, Hrabovské lazy, Čerešnia, Lány od Hrabovca, Tŕstie, Chmeliny, Baskov, Pod Rokošom, Kolárovo, Kelašské, Polianky, Dlhé lánce a pod prútikom, Kamenný diel, Kédeš, Stienky, U tŕňa, Pod skalkou, Na Hrboch, Pod Javorkami

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 8 z 17

Dolné záhumnie, Za Hepešom, Priehrada, Pod stráne, Salaš, Na Stráži, Zadné záhumnia, Dolné pole, Do Kolárova, Pod hájom, Kopanice, Zadné záhumnie, Pod Okrúhlymi vinicami, Prvá prostredňa, Nekelovské, Háje, Hrabové lány, Horné záhumnie, Blatnica, Horné Dudniská, Na vrchné lazy, Čertolie, Čertolia, Stanište pod skalou a Stienky, Klčoviny, Priečiny pod Opačkom, Trávniky, Lúky, Pod skalou a breziny, Klenková, Pod Dedovou horou, Vŕšky, Berková a Staré lazy, Tŕniny, Dienč, Pod Dúbravou, Jedličiny, Na Lúkach, Lúčky, Diel, Lavičky, Dlhý diel, Príkra, Dureje háj, Brusie, Torvoje, Na hliny, Hrabie, Nevoľné, Háj, Hájik, Stráň, Záprava, Na Rovni, Dúbrava, U duba a za Lipinami, Bekeje Háj, Bradavičky, Šušková, Radina

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 9 z 17

Pod Borinami a Čiklov, Hrby, Mačací zámok, Ochodzie, Rúbaň, Na kňazovom, Prievlačky, Horné šimkovo, Nad hájikom, Ľancľah, Osičiny, Nad záhradami, Kúty, Na hŕbach, Do Chrochote, Predné a zadné ochodzie, Hutkovo, Rígeľ, Kurajová, Priepasť, Hôsta, Na Kráľovom, Hájovňa, Veľké pole, Vlčia jama, Bukoviny, Dubičiny, Rakytie, Záhumnica, Do Hrbu, Dolné šimkovo, Kostolnica, Sady pod pajtami, Pod orechami, Sitárka, Za Pastierňou, Rovné, Sekanica, Panské lúky, Pitvory a Smolenice, Lipovec, Pánsky les, Pod Suchým, Sádok, Tále, Za hôrkou, Osičie, Prdlové, Krištofka, Dolné pole, Dolné lúky, Ohrablo, Brezina, Chrochoť, Nad pitvory, Do Čiklova, Roztoky a mlynské, Hrochoť, Pod lúčky, Bačové

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 10 z 17

Capina, Krátke, Pod stráňou, Medzi vody, Bahriny, Striebornica, Pod horou, Dubnica, Vančeková, Kúty, Čisté, Blato, Pod Krištofkou, Pod Chlapňom, Suchý diel a Nad Hlinky, Pod bukovinou, Dolné lúky, Zadné sedliská, Dolné Syslové, Súš, Predné mlynište, Chytiny, Zábrod zadný, Hôrky, Rakyty, Kamenný diel, Kliny, Gáforovská, Bôrne - kopanice, Krátke stolo, Pri troch čerešniach, Bôrne, Dolina, Polužné, Stráne, Fančovská pravá, Červená skala, Pod dúbravou, Rakovec, Dbal, Noviny k seňárňam, Fančovská ľavá, Za Zigovcami, Polom a Zábrusovo, Dielnice, Zábrod prostredný, Hlodze, Ravienec, Za lúkami, Dubový vrch, Praviny, Kopanice, Horné Syslové, Údolné, Lovzy, Vlčkov lazík, Bránikovská, Hôrka, Zadné hony, Údol

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 11 z 17

Za hájom, Ilavovo, Do potoka, Rovne, Nestachová, Od Kostolného, Na diel, Diel, Pod hájom, Nad hlbokou cestou, Stredné lány, Zákluky, Údolie a Za vrchom, Olejka, Pišovská, Zábrod predný, Lužné, Dolné Holdy, Pod Strachom, Kotrová, Dielnice, Kiančov, Laziny pri ceste, Zahrabovské, Podskalie, Močidlá, Dolné lány od Lehotského, Pod Rohom, Kozlovské, Skalný kopec, Pekelná, Za cestou a priehrady, Barina, Mocelníky, Pod Štitlom, Rybníčky a Široké, Pod Lienčovom, Dubová a hôrka, Vrch Praviny, Kukučka, Sutovce, Močelníky, Zadky, Pod Dubovým, Vysoká, Háje, Spanie, Dielec a nad Jasanovým, Kobylia hora, Dúbravy, Fričové, Cvizkov vrch, Budašovské kopanice, Benadné, Do rakytín, Blaškové, Vysoká, Uhliská, Lackov diel, Jamy

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 12 z 17

Horné Sutovce, Dobročná, Nad Buchovým a Nivy, Breziny od Ráztočného, Rakytiny, Husárske, Veľkolehotské lúky, Hrabiny, Krajčovice, Hrabiny, Určina, Medzné, Skalka, Červený hon, Od doliny po hrádok, Dolné zeme, Panské Bôriny, Hadvigská medza, Kršla, Zadná Bôrová, Lány, Starý Háj, Okrúhle, Hrochoť, Nad jarkami, Okrúhla, Potočné, Šiarnale, Dolné Žiare, Na chotári, Nad Dubové a do zlatného, Horné Kobylnice, Lúčky, Červený kopec, Podmoroviansko, Nad lúkami, Úboč a hájik, Rúbanisko, Háj a pod háj, Kúty, Kamenné, Červené pod hradskou, Močárky, Štvrte a Strompachy, Lúky, Skalný vrch, Dolinky, Šechvalský most, Hore jabloňovým, Smutný, Nad kroviskom, Pri chmelnici, Rujisko, Laziny, Doliny krajné, Gačiny, Pod Holovim, Kunovská hora, Pod Bábu a Bába, Na peknej výhliadke

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 13 z 17

Lány, Kríčky, Pod Dielcami, Rybníčky, Stanište, Východná, Kohútie, Vysoký vrch, Rybnícky, Dolné Šútovce, Horne krovisko, Pod kruhy, Veľký les, Široké, Lančeky, Diel, Spodné lány, Bôbanská, Podháje, Podúboč, Pažie, Viničky, Kačky, Prepadliská, Predné, stredné a zadné pole, Bystrice, Polianky, Kružliakov salaš, Vŕšteky, Závora, Dolná piesňa, Háje od Lehotského, Diely, Na Obmedzí, Zrní, Čertiaže, Tomášové, Lúčky vyše dediny, Tri studničky, Lazy, Hrabiny, Vendín, Pánske Bôriny, Roboty, Pánske zeme, Vlčí kopec, Zbojnické peklo, Bislan a Besela, Dielne, Úkrniská, Za Bôrovou, Kapusnice, Zapustné lány, Kopaničky, Javorina, Piesky, Bazalovské, Samota Erdegov, Mlynský vrch, Lažisné lány

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 14 z 17

Potoky, Za údolí, Štvrte, Pod Sokolské hory, Tri dvierka, Gerín, Dolina, Orsačka, Mlynský vrch, Na Hucovom, Ravence, Kosorínske lazy, Markušové, Zrúcané, Mokriny, Stará Južná, Jarky, Letište, Pánsky háj, Pažitné lány, Kolin, Zadné lány, Čertová, Pod Dubravské hony, Bonešpak, Zahumnie pod krížom, Prepadliská, Lány, Dúbravka, Banská, Predné Huby, Pod piesky, Hromady, Zámostky, Spuštiak, Pod Vtáčnikom, Za Vtáčnikom, Pod Borinou, Podhrby, Hora, U Ľahkých lazov, Vyhĺbený jarček, Dubové a rybníky, Strhanec, Lanagrepeľ, Pod hradskou, Svinský bok, Starý háj, Medze, Pod horou, Zadné diely, Zlatá studnička, Krovisko, Dielničky, Chmelnice, Dolinky, Pálenište, Vyše hradskej, Pyramída, Brezina

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 15 z 17

Za spodnou vodou, Šarjancová, Ploštiny, Pod skalou, Hony niže dediny, Niže humien, Pstruháre, Gažove lazy, Pod vysokú, Hrubý les, Pod Gerinom, Farská hora, Stará Severná, Starý vrch, Kováčov laz, Panská hora, Lazy a Šušková, Za chodníkom, Štôlne, Hájnický tunel, Čierne lány, Za chotáre, Trniny, Na vŕšku, Hora Jánoška, Garajovo, Na Klokoči, Pod sieťou, Lány, Roveň, Pod Gačinami, Prostredné lány, Níkespiak, Chotárne jamy, Kapustné záhrady, Lán, Lány, Pod horou, Rúbaná, Lukovica, Dolné zeme, Hrabiny, Hopkatoln, Zadné Huby, Klčoveň, Drvačka, Vtáčnik, Henčelov vrch, Zabôra, Hukuštiak, Kolichlby, Za Brezinou, Gažovie lazy, Prielohy, Pod Sokolské hony, Sekaniny, Sucha, Pod pálenište, Kapustnice, Slašťanský

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 16 z 17

Jaloviarka, Prostredna borina, Siroke, Vŕšky, Polhuba, Lazy, Suchy luh, Horné l ny, Zadný jarok, Chotáre, Kršle, Na Spišiakovom, Nad kaplnkou, Butorová, Prídavky do Kanianského, Predné lány, Lúky, Chlievy, Brod, Jakubov laz, Hôrka, Pod Bralovou skalou, Panské pole, Stráže a lánčeky, Rovné, Urbárska hora, Laukov vrch, Prvá dolinka, Horné Podskalné, Pod kaplnkou, Diel, Hora, Kopanice, Horska cesta, Tomkove diely, Hlbok, Kuty, Konopnice, Šlamiarky, Sedliská, Čertova lúka, Prieložky, Horné kopanice, Trávniky, Kostiny, Zadne lany, Španie doliny, Pri Panne Marii, Smreky, Pridavky pod Čampurkou, Pod a nad stráňami, Rybnicky, Opleten, Pod háje, Roch, Kríž, Veľké brezy, Zadné pole, Breziny, Jamy

Miesto, Hornonitrianska kotlina:, 17 z 17

Zadné štvrte a Podvápenice, K Strhancu, Lucky, Obora, Lubi lány, Kútovské pole, Lúčka, Kapustnisko, Lipiny, Huňovské lúky, Šťastný laz, Pánska hora, Hora pri obedovom dube, Veľké brezy, Suchá Slaská, Vŕšky, Urazova, Brotnice, Na Kapustnisku, Malé brezy, Farský diel, Sokolky, Grúne, Dolné Podskalné, Hrby, Baranovska, Kalvária, Romanovska, Závršie, Lány, Ladovna, Ku válovom, Homolky, Nad mlynom, Na Spišiakovo, Predne lany, Skalka, Pri Vendeline, Fibik, Panska kopanica

Podobné, Hornonitrianska kotlina:

1565x turistika, 1202x miesto, 161x orientačný bod, 46x turistické informácie, 30x strom, 23x poľovnícky posed, 23x chranený strom, 21x ohnisko, 19x miesto na piknik, 10x orientačná mapa, 10x studňa, 7x komín, 7x prístrešok, altánok, 4x atrakcia, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Hornonitrianska kotlina

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://hornonitrianska-kotlina.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.